Tjänster

Flying Monkey erbjuder konsultverksamhet inom konst- och
kulturområdet:
– projektledning
– utställningsproduktion och -verksamhet
– konstkonsult inom offentlig och privat verksamhet
– rådgivning för konstnärer, gallerier, institutioner, föreningar, m fl.
– ledarskap, coachning och mentorskap
– agentverksamhet för konstnärer och konsthantverkare
– utredningar och förstudier
– fundraising och bidragssökning
– föredrag och andra pedagogiska uppdrag
– katalogtexter, recensioner och artiklar
– redaktörskap och textbearbetning
– bildproduktion
– etc.