CV

PÅGÅENDE
2014 – Enhetschef, Kulturstödsenheten, Kulturförvaltningen, Malmö stad

2012 – Flying Monkey kulturkonsult, egen verksamhet

2009 – Ordförande i Styrelsen för Stiftelsen Gerlesborgsskolan

2009 – Ledamot av Nationella branschrådet för bild och form, AF Kultur

EXTERNA UPPDRAG
2013
Regionalt uppdrag för bild- och formkonstområdet i Blekinge
Utredning på uppdrag av kulturnämnden, Region Blekinge

2012
Design is Good – kartläggning om social innovation inom designområdet
På uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

2010 – 2011
Internationell marknadsföringsstrategi, Nordiska Akvarellmuseet
Utredning på uppdrag av museichefen, Nordiska Akvarellmuseet.

2010
Utställningsguide. Nordiska Akvarellmuseet

2006
Genomlysning av Enheten för fri konst och kultur och Gemensam administration. Utredning på uppdrag av förvaltningschefen, Göteborgs kulturförvaltning.

2004
Höganäs Museum – Sveriges keramikmuseum. Utredning på uppdrag av Stiftelsen Höganäs Museum.

2001 – 2002
Konsten åt landsbygdens befolkning – Förstudie avseende Tomelilla konstsamling. Utredning på uppdrag av Kultur Skåne, Tomelilla kommun samt föreningen Tomelilla konstsamling

1993
Folkskolan 150 år. Utställningsproduktion samt uppbyggnad av Lunds skolmuseum, på uppdrag av Skolkansliet, Lunds kommun

1990
Staden min hembygd. Utställningsproduktion på uppdrag av Skolkansliet, Lunds kommun

1987 – 1988
Paradiset – om bildämnet. Utställningsproduktion på uppdrag av Bildlärarnas Riksförening, Malmö konsthall samt Ystads Konstmuseum

ANSTÄLLNINGAR (i urval)
2013
T f enhetschef, Kulturstödsenheten, Kulturförvaltningen Malmö stad

2012 – 2013
Kultursekreterare Konst och Design, Kulturkansliet, Malmö Stad
– utvecklingsprojekt och utredningar inom konst- och designområdet; Malmö Nordic 2013, Design som profilområde för Malmö, Malmö Art & Design – ett årligen återkommande arrangemang på temat konst och design

2010 – 2011
Utredare, Regionstyrelsens kansli, Västra Götlandsregionen
– Utredning om gåvor och profilprodukter, Informationsavdelningen

2006 – 2010
Enhetschef, Konstenheten, Västra Götalandsregionen
– Övergripande ansvar för verksamhet, personal och ekonomi
– Särskilt uppdrag avseende verksamhetsutveckling och organisationsförändring
– Pedagogiskt uppdrag gentemot kommunerna i Västra Götaland

2006
Koordinator/Projektledare för ECTN:s konferens 2006, Kultursekretariatet, Västra Götalandsregionen. European Cultural Tourism Network´s (ECTN) 3rd Annual Conference, internationell EU-konferens om kulturturism

2006
Extra utredare, Avdelningen för utredningar och kulturstöd samt Personalavdelningen, Göteborgs kulturförvaltning
Utredningsuppdrag:
– Ateljéstöd – bidrag för bättre arbetsvillkor för yrkesverksamma konstnärer
– Policy och riktlinjer för extern uppdragsverksamhet inom kulturförvaltningen
– Kortare utredningar gällande lokalt flextidsavtal, tjänstebenämningar,
samordning av arvoden för timanställda, grafisk presentation av 2005 års
medarbetarenkät

2005
Tillförordnad chef, Göteborgs Konsthall
– Övergripande ansvar för verksamhet, personal och ekonomi

2004 – 2006
Projektledare, Göteborgs Internationella Konstbiennal 2005. Göteborgs Konsthall
– Övergripande ansvar för planering, genomförande och ekonomi
– Samarbete med curator, konstnärer och personal
– Kontaktperson för biennalens ledningsgrupp och politiska referensgrupp

2002 – 2004
Utredare, Avdelningen för utredningar och kulturstöd, Göteborgs kulturförvaltning
– Beredning av ärenden till kulturnämnden inom områdena konst samt film
– Bidragsärenden, kulturstipendier samt utredningar
– Särskilt utredningsuppdrag: Designstad – Göteborg!? –genomlysning av design- och konsthantverksområdet i Göteborg (med Lasse Brunnström, f d chef Röhsska museet)

1997 – 2002
Projektledare, Form/Design Center, Malmö
– Projektledare för större utställningar och internationella utställningar; egenproducrade samt externa
– Bidragsansökningar och sponsringssökande
– Ansvarig för den pedagogiska verksamheten
– Särskilt utredningsuppdrag: Framtida designpedagogisk verksamhet

1995 – 1997
Kultursekreterare, Kulturkansliet, Malmöhus läns landsting
– Beredning av ärenden till kulturnämnden inom områdena konst, film och museer
– Bidragsärenden, kulturstipendier samt utredningar
– Ansvarig för landstingets konstsamling, konstinköp, utsmyckningar
– Särskilt utredningsuppdrag: Regionalt handlingsprogram för film och video

1979 – 1994
Bildlärare inom grund- och gymnasieskola, Umeå och Lund
– Undervisning i bild på mellan- och högstadium, i bild och samt konsthistoria inom gymnasieskolan samt lärarfortbildning
– Utarbetande av gymnasieskolans estetiska program – konst och formgivning

UTBILDNING (i urval)
1994
Kulturhistoria 6 poäng. Lunds Universitet

1987
Beklädnadsteknik – mönsterkonstruktion och tillskärning, åk 1 och 2. Komvux, Malmö

1985
Att arbeta med rörliga bilder. 1 poäng. Högskolan för lärarutbildning, Stockholm

1980 – 1981
Konstvetenskap. 20 poäng, Lunds Universitet

1976 – 1979
Teckningslärarutbildning. 120 poäng, Umeå Universitet

1975 – 1976
KV:s konstkola. Grundläggande konstutbildning 1 år. Göteborg